CD
"ZIPANGU" CD
59fff4b592d75f0fe2005ba6

"ZIPANGU" CD

2,500 JPY

About shipping cost

NOW YOU CAN GET OUR 5TH ALBUM "ZIPANGU" ONLINE !!!!! "Zipangu" Nov 11, 2015 #1 Shakushain #2 Chohakkai #3 Medusa #4 Ra #5 Twiggy #6 Uranium-Chan #7 The Wright Brothers #8 Ono Imoko #9 Nishi Tamao #10 The Little Match Girl